giris

Giriş

1

TAM METİN BİLDİRİLER

Talak

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Şengül Sangu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN, Efe ONGANER, Ahmet ŞAHİN

 7

cengiz

Cep Telefonlarında Sağlık Bilişimi Uygulamaları

Hakan CENGİZ, Esra TAŞBAŞ, Oğuz DİCLE

12

eris

İnternet Üzerinden Hasta Takibi Amaçlı PIC Mikrodenetleyici Tabanlı Kablosuz Pals-Oksimetre Ölçme Sistemi Tasarımı ve LabVIEW Uygulaması
Ömer ERİŞ, Hayriye KORKMAZ, Kenan TOKER, Ali BULDU

16

ozel

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ, Fatih ÖZBEK, Osman SAKA

26

kose

Sağlık Geri Ödeme Sistemlerinde Kural Dışı Davranış Tespitinde Aktör-Metâ Odaklı Yaklaşım

İlker KÖSE, Mehmet GÖKTÜRK, Kemal KILIÇ  

37

bulu

Mamografik İncelemeler İçin Vaka Tabanlı Sorgulama Sistemi

Hakan BULU, Adil ALPKOÇAK, Pınar BALCI, Oğuz DİCLE

50

uyar

Bayes Ağları Yöntemi ile IVF Blastosist Gelişimi Tahmini

Aslı UYAR, Ayşe BENER, H. Nadir ÇIRAY, Mustafa BAHÇECİ

60

kurt

Dijital Mamografi Görüntülerinin Kontrast Sınırlı Adaptif Histogram Eşitleme ile İyileştirilmesi

Burçin KURT, Vasif V. NABİYEV

67

yildiz

Sağlıkta Süreç Kalitesi Ölçümü İçin Yeni Bir Model: HPQMM

Özkan YILDIZ, Onur DEMİRÖRS

79

bozkurt

Sağlık Bilgi Teknolojileri Uygulamalarında İnsan ve Organizasyona İlişkin Konular Üzerine Bir Derleme

Selen BOZKURT, Mehmet Kemal SAMUR, Neşe ZAYİM

87

caylan

Ulusal Organ Bilgi Sistemi, Türkiye

Ali Kemal ÇAYLAN, Mehmet TÜLEYLİOĞLU, Ünal HÜLÜR, Sinan EKİNCİ

99

turhan

KTÜ Tıp Fakültesi’nde Web 2.0 Uygulamaları

Kemal TURHAN, Burçin KURT, Yasemin Zeynep ENGİN

109

ersoy

Hassas Medikal Sıvı Akış Kontrol Otomasyonu

Sezgin ERSOY, Ercan COŞGUN, Sibel BİRTANE, Hayriye KORKMAZ

117

turhan2

Hemşirelerin Hemşirelik Bilişimi Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi: Trabzon İline Ait Bir Çalışma

Kemal TURHAN, Aslı KÖSE

123

beyan

Sağlık Bakımı Performans Ölçümü Ontolojisi ve Bilgi Tabanı

Oya Deniz BEYAN, Timur BEYAN, Nazife BAYKAL

132

tasbas

Sağlık Bakanlığı Standartlarına Uygun PACS Teknik Şartnamesi Hazırlama Yazılımı

Esra TAŞBAŞ, Hakan CENGİZ, Oğuz DİCLE

142

ÖZET BİLDİRİLER

tasdemir

Sağlık Kuruluşlarında Uzaktan Çalışma Deneyimi

Serdar TAŞDEMİR

149

samur

Sakla ve Gönder Uygulamaları Teletıp için Etkili mi? Teledermatoloji Örneği

Mehmet Kemal SAMUR

151

seydaoglu

Türkiye’de Yapılan Araştırma Türlerinin Kanıta Dayalı Tıp Piramidi Hiyerarşisine Göre Sınıflandırılması ve Yıllara Göre Değişimi

Gülşah SEYDAOĞLU, Çağla SARITÜRK

153

sucu

Bakım Kalitesi ve Hasta Güvenliğini Geliştirmede Klinik Bilişim Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Örnekler              

Gülten SUCU, Aklime DİCLE, Osman SAKA

154

oguz

Koroner Arter Hastalığı ile İlgili Özetlerden Anahtar Kelimelerin Çıkartılması: Bir Bilgi Çıkarım Uygulaması

Başak OĞUZ, Mehmet Kemal SAMUR

156

ozturk

Referans Yüzdelik Eğrilerinin Düzleştirilmesinde 2, 3 ve 4 Parametreli Dağılımların Karşılaştırılması

Ahmet ÖZTÜRK, Gökmen ZARARSIZ, Ferhan ELMALI, Ertuğrul ÇOLAK, Cengiz BAL

Mehmet KÖPRÜ, Murat YENİSU, Yusuf ÖZKUL

158

samur2

İnfertilite Tedavisi Verisi Üzerine Poisson Regresyonun Bir Uygulaması 

Anıl Aktaş SAMUR, Osman SAKA, Murat İNEL

159

isleyen

Sıkıştırılmış Dermatolojik Görüntülerin Kalitesi için Hangi Objektif Ölçüt Uzmanlara Yakın Sonuç Verir?

Filiz İŞLEYEN, Ayşe AKMAN, Kemal Hakan GÜLKESEN, Yılmaz Kemal YÜCE,

Anıl Aktaş SAMUR, Erkan ALPSOY

160

cosgun

Genetik Araştırmalarda Machine Learning  ve Veri Madenciliği

Erdal COŞGUN, Ergun KARAAĞAOĞLU

162

tosun

Bipolar Bozukluğun Genetik Şifresini  Anlamak: Gelecek Çalışmalar İçin Bir Yol Haritası

Özgür TOSUN

163

yenisu

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Görev Yapan Çalışanların İş Memnuniyeti

Murat YENİSU, Ahmet ÖZTÜRK, Murat BORLU, Ferhan ELMALI, Gökmen ZARARSIZ,

Mehmet KÖPRÜ, Yusuf ÖZKUL

165

yuce

Sağlık Kurumlarında Teknolojik Fikir Lideri Hekimlerin ve Kurumsal Çapta Etki Büyüklüklerinin Belirlenmesi: Bir Sosyal Ağ Çalışması

Yılmaz Kemal YÜCE, Selen BOZKURT, Filiz İŞLEYEN, Anıl Aktaş SAMUR,

Hakan GÜLKESEN, Neşe ZAYİM

166

ozkan

Türk Halkının, Tıbbi Verilerin Elektronik Ortamda Saklanmasının Mahremiyet ve Gizliliğe Etkisi Hakkında Görüş ve Düşünceleri

Özlem ÖZKAN, Osman SAKA, Ali ARİFOĞLU

168

emuler

Yeni İletişim Teknolojileri ve Sağlık İletişimi
Deniz Sezgin EMÜLER

170

yazarlar

Yazar Dizini / Authors Index       HTML

172