Giriş                                                             

 

Bölüm 1: Tam Metin Bildiriler

 

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

M. Alper Selver, Aykut Kocaoğlu, Hatice Doğan, Güleser K. Demir, Oğuz Dicle, Cüneyt Güzeliş

Konuşma Tanıma Sistemi Kullanılarak Bilgisayar ile Etkileşimli, Yapısal Tıbbi Rapor Hazırlanması

Kaya Kuru, Kemal Arda, Nazife Baykal

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde Web Temelli Teleradyoloji Uygulaması

Pınar Yıldırım, Aydın Bakır, Soner Birinci

Pediatrik Endokrinoloji Hasta Kayıt ve Oksolojik Değerlendirme Yazılımı

Mehmet Kemal Samur, Özgür Tosun, Uğur Bilge, Doğa Türkkahraman

Sağlık Bilişiminde Karar Destek Sistemi ve İş Zekası Uygulaması

Selda Düzgünoğlu

Kısa Mesaj Servisine Dayalı Randevu Hatırlatma Sistemi: Mimari ve Prototip

Yılmaz Kemal Yüce, Neşe Zayim, Osman Saka

Sağlık Sektöründe ISO 9126’nın Uygulanabilirliği

Özkan Yıldız, Onur Demirörs

Tıp Eğitiminde Öğretim Teknolojileri: E-Öğrenme ve Probleme Dayalı Öğrenme Entegrasyonu

Erol Gürpınar, Neşe Zayim, Çiler Ç. Özenci

Web Tabanlı Beslenme Eğitimi

Selen Bozkurt, K. Hakan Gülkesen, Neşe Zayim

XML Web Servisleri ile Hasta Başı Monitörlerden Veri Alınması, Dağıtılması ve Uzak Kaynaklardan Erişim

Mehmet Kemal Samur, Uğur Bilge, Osman Saka

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Kullanımı ve e-Öğrenme’ye İlişkin Tutum ve Yeterlilikleri: Başkent Üniversitesi Uygulaması

Gülcan Coşkun, Beyza Kaymakoğlu, Ercan Gök

Hemşirelik Bilişimi Dersi Alan Öğrencilerin Hemşirelik Bilişimine İlişkin Görüşleri

Arzu Akcan, İlkay Keser, Gülten Sucu, Osman Saka

Yoğun Bakımda Mobilite: Uygulama Öncesi Değerlendirme

Deniz Özel, Neşe Zayim, Başak Oğuz, Levent Döşemeci, Osman Saka

Tıp Bilişimi Eğitimine Katkı Veren Önde Gelen 10 Internet Sitesinin Kalite Değerlendirmesi

Ozan Akçay, Gökhan Karakülah, Oğuz Dicle

Viral Hepatitlerin Histopatolojik Değerlendirmesinde Kullanılan Modifiye HAİ Skorlama Yönteminin Güvenirlik Çalışması

Güney Gürsel, Yıldırım Karslıoğlu, Ali Arifoğlu, Osman Saka

Bilgi, Bilim, Biliş, Bilişim ve Beyin(5B): Aralarındaki Kavramsal ve İşlevsel İlişkiler

Yalçın Yetkin, Ayşen Yetkin

Tıpta Metin Madenciliği

Başak Oğuz, Uğur Bilge, Osman Saka

Tıpta Yapay Zeka ve Uzman Sistemler

Uğur Bilge

 

Bölüm 2: Özet Bildiriler

 

Yapay Sinir Ağları Kullanarak Meme Kanseri Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi

Ahmet Sertaç Sunay, Beyza Kaymakoğlu, Umut Arıöz

Hibrid Tıbbi Karar Destek Sistemi

Hayri Sever, Güven Köse, S. Can Yücebaş, Erdem Çorapçıoğlu

Yapay Zekâ Metotları ile Hastalık Teşhisi ve Örnek bir Uygulama

Aytürk Keleş, Ali Keleş

Türkiye’de Mobil İlaç Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi için bir Çalışma

Hüsamettin Gül, Ergin Soysal, Nazife Baykal

Dinamik Web Servisi ve Mobil Uygulama

Kemal Turhan, Neslihan Kalaycı, Seyfettin Yümlü

Sağlıkta Veri Madenciliğiyle Anti-Fraud Uygulamalar: Veri Sorunlarının Çözümü için Veri Madenciliğine Dayalı Profillendirme Yaklaşımı

Ali Serhan Koyuncugil, Nermin Özgülbaş

SAPHIRE Anlamsal Birlikte İşlerlik Platformu Tabanlı Akıllı Sağlık Takibi

Aylin Bayrak

Arketip Tabanlı Elektronik Sağlık Kayıtları

Koray Atalağ

Abdominal USG Raporlarında Bilgi Kalıpları

Ergin Soysal, Nazife Baykal

Hastalık Tanılarının Hastane Bilgi Sistemine Girilmesinde ICD-10 Kodlarının Kullanımının Değerlendirilmesi

Ahmet Erdem, Arzu Yazal Erdem

Sağlık Alanındaki Internet Sitelerinin Değerlendirmesi için bir Rehber Önerisi

Gökhan Karakülah, Ozan Akçay, Aslı Suner, Oğuz Dicle

PubMed Verilerine Göre Tıp Eğitiminde İletişim Teknolojisinin Yeri

Muzaffer Şeker, Nazan Karaoğlu, Vesile Meltem Energin

Tıp Öğrencileri için Web Tabanlı Biyoistatistik Eğitimi

Anıl Aktaş, Filiz İşleyen, Neşe Zayim, Mehmet Kemal Samur

Tıbbi Kayıtların Hastalarla Paylaşılması ile İlgili Hasta Görüşlerinin Belirlenmesi

Meriç Çolak, Beyza Kaymakoğlu, Murat Koçak, Korkut Ersoy

Hemşire Öğrencilerin Bilgisayar Kaygısının Azaltılmasında Farklı Eğitim Stratejilerinin Etkisinin İncelenmesi

Şeyda Özbıçakçı, Emine Çetin, Murat Bektaş, Nurcan Ünsal

ULAKBİM ile Elektronik Veritabanları Elinizin Altında

Fatma Başar

CMMI Ve Hastane Bilgi Yönetimi Sistemlerini Etkileyecek Yeni Yaklaşımlar

Bila Ak

Bir Hastanenin Laboratuvar ve Bilgi Sistemleri Yönetim Süreçlerinin ISO 15504 Kullanılarak Değerlendirmesi

Beyza Kaymakoğlu, Özkan Yıldız, Umut Arıöz

Sağlık Kuruluşlarındaki Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin ISO/IEC 27001 Standardına Göre Değerlendirilmesi

Mehrdad Alizadeh Mizani, Sait Can Yücebaş, Melahat Oya Çınar