Giriş                                                             

 

Bölüm 1: Tam Metin Bildiriler

 

Türkiye’de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi

Meriç Çolak, Beyza Kaymakoğlu, Korkut Ersoy

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çağrı Merkezine Gelen İsteklerin Türkiye’deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açısından Analizi

Kemal Turhan, Neslihan Kalaycı, Serbülent Ünsal, Vildan Kayıkçı

Radyologların gözüyle PACS; Bir Değerlendirme Çalışması

Pınar Yıldırım, Serdar Murat Öztaner, Kemal Hakan Gülkesen

Öğrenci ve Eğitimcilerin Hemşirelik Bilişimine İlişkin Tutum ve Yeterlikleri

Neşe Zayim, Arzu Akcan, Özlem Metreş

Hekimlerin Sağlık Hizmetlerinde Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerinin Kullanımına Dair Görüşleri

Esra Sümen Polatlı, Neşe Zayim, K. Hakan Gülkesen, Osman Saka

Spam e-Postaların Sağlıkla İlgili Bir İçerik Analizi

Filiz İşleyen, K. Hakan Gülkesen, Anıl Aktaş

Sağlık Kurumlarında Sosyal Ağların Etmen Temelli Simülasyon ile Araştırılması

Uğur Bilge, Utku Şenol, Osman Saka

Doçentlik Sınavı, Çok Biçimlilik ve Java

Kemal Turhan

Koroner Anjiyografi ve Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti Sonuçlarının Arşivlenmesi ve Standardizasyonu üzerine bir çalışma

İsmail Babaoğlu, Nazif Aygül, Kurtuluş Özdemir, Mehmet Bayrak

Ekokardiyografi Sonuçlarının Arşivlenmesi ve Standardizasyonu Üzerine Bir Çalışma

İsmail Babaoğlu, Nazif Aygül, Kurtuluş Özdemir, Mehmet Bayrak

Bir Üniversite Hastanesi’nde ICD-10 Kodlarının Elektronik Ortama Aktarılmasında Veri Hatalarının ve Kayıplarının Değerlendirilmesi

Beyza Kaymakoğlu, Umut Arıöz, Özkan Yıldız

Hekimlerin Gözüyle Bir Üniversite Hastanesinde ICD-10

Selen Bozkurt, A. Aktaş, N. Zayim, O. Saka, M. Yardımsever

Kısa Mesaj ile Randevu Hatırlatma Sistemi

Y.Kemal Yüce, Esra Sümen, Selen Bozkurt, Anıl Aktaş, Neşe Zayim, Uğur Bilge

Tıpta Karar Verme Süreçlerinde Oyun Teorisinin Kullanımı

Özgür Tosun, Uğur Bilge, Osman Saka

Afet Sonrası Kurtarma Faaliyetlerinde Bilişim Hizmetlerinin Önemi

İrfan Macit, Z. Nazan Alparslan S. Noyan Oğulata

Tıpta Karar Süreçlerinde Belirsizlik ve Bayes Yaklaşımı

Anıl Aktaş, Selen Bozkurt, Osman Saka

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’ndeki Bilgi Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirliği

Pınar Yıldırım, Aydın Bakır

Tıp Bilişiminde Veri Ambarı ve Veri Madenciliği Uygulaması

Selda Düzgünoğlu, Adnan Yazıcı, Ünal Yarımağan

 

Bölüm 2: Özet Bildiriler

 

Çok Yönlü, Kullanıcı Tarafından Yönlendirilebilen, Esnek ve Ölçeklenebilir, Bir Toksikoloji Karar Destek Aracı

Hüsamettin Gül, Kaya Kuru, Güney Gürsel

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Sağlık Bilişimi: Bir Değerlendirme Çalışması

Neşe Zayim, Osman Saka, K. Hakan Gülkesen

Çukurova Üniversitesi Telefon ve İnternet İle Saha Araştırmaları Merkezi (TİSAM) Anket Yönetim Yazılımı (Uysal Webq 1.0)

Yücel Uysal, Nafiz Bozdemir, Filiz Arabacı, Ersin Akpınar, Yaşar Sertdemir, İlker Ünal, Refik Burgut

Mamografi İncelemesinde Geleneksel Film ile Bilgisayar Destekli Görüntülemenin Karşılaştırılması; Bir Değerlendirme Çalışması

Levent Efe Akman, Ayhan Serkan Şık, Osman Saka

Türkiye’de İmpakt Faktörünün Akademik Değerlendirmede ve Üniversitelerin Bilimsel Sıralamasında Kullanımı

Selcen Pehlivan, M. Ozan İncetaş, Süleyman Aydın

E-Danışmanlık; Beş Yıllık Acıbadem Deneyimi

Efe Onganer, Metin Çakmakçı

Sonucu Sürekli Olan Tanı Değişkenlerinin Bilgi İçeriklerinin İncelenmesi

Umut Arslan, Barış Kaya, Necla Özer, Ergun Karaağaoğlu