Giriş                                                             

 

Bölüm 1: Tam Metin Bildiriler

 

Genetik Faktörlerden Kaynaklanan Dismorfik Hastalıkların Ön Tanısının Etkin Olarak Konulabilmesi İçin Tanısal Karar Destek  Sistemlerinin Geliştirilmesi

 Kaya KURU, Yusuf TUNCA

Computer-aided Ultrasonic Assessment of Fetal Breathing Movement

 Umit D ULUSAR, James D WILSON, Pamela MURPHY, Curtis L LOWERY, Rathinaswamy B GOVINDAN, Hari ESWARAN

Yapay Sinir Ağları ile Down Sendromunun Tanınması

Burçin KURT, Vasif V. NABİYEV, Kemal TURHAN

Laboratuar Test İstemleri Üzerinde Veri Madenciliği: Destek Vektör Makineleri ile Kadın Genital Bölge Kanserleri Tanı Kontrolü

            Kemal TURHAN, Yasemin Zeynep ENGİN, Burçin KURT

Panik Değerli Tıbbı Tahlil Sonuçlarının Analizi için Klinik Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi

            Cüneyt ÖZDEMİR

Gene 3E: Genetik Veri Madenciliği için Yeni Analiz Aracı

Erdal COŞGUN, Aydın KAYA, Ali Seydi KEÇELİ, Yiğitcan AKSARI, .Ergun KARAAĞAOĞLU

canEvolve: Kanser İçin Bütünleşik Genom ve Evrim Web Portalı

Mehmet Kemal SAMUR, Parantu SHAH, Nikhil MUNSHI, Osman SAKA, Cheng LI

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Filiz İŞLEYEN, K. Hakan GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Kemal SAMUR, Buket CİNEMRE

Sosyal Medya Araçları Türkiye’deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Başak OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL

Hasta, Hekim ve İlaç Sektörü için Etkileşimli İzmir İli Polen İzlem ve Karar Destek Sistemi

            Hakan CENGİZ, M. Cenk ECEVİT, Oğuz DİCLE, Yusuf GEMİCİ, Aytül Z. SİN

Kişisel Sağlık Bilgilerinin Güvenliği Açısından Medula’da Kullanılan Yasa ve Standartların HIPAA ile Karşılaştırılması

Öznur Esra PAR, Ergin SOYSAL

Elektronik Sağlık Kayıtlarının İçeriği, Hassasiyeti ve Erişim Kontrollerine Yönelik Farkındalık ve Beklentilerin Değerlendirilmesi

 Gizem ÖĞÜTÇÜ, Nergis A. GÜREL KÖYBAŞI, Serpil CULA

Bir Tıp Fakültesinde Hekim Fikir Liderlerinin ve Hekimler Arasındaki Sosyal Ağın Tespiti: Çalışma Protokolü

 Yılmaz Kemal YÜCE, Neşe ZAYİM, Başak OĞUZ, Selen BOZKURT, Filiz İŞLEYEN, Anıl Aktaş SAMUR, Kemal Hakan GÜLKESEN

 

Bölüm 2: Özet Bildiriler

 

Mahremiyet ve Güvenlik Bir Arada: Alzheimer Hastalarının Coğrafi Takibinde Etik Sorunları Kaldırmaya Yönelik Alternatif Bir Sistem

Yılmaz K. YÜCE, K. Hakan GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, Osman SAKA

Multipl Miyelom Kanser Veri Setlerinde Genetik Uzaklık Ölçütlerinin Karşılaştırılması

Anıl AKTAS SAMUR, Mehmet Kemal SAMUR, Özgür TOSUN, Osman SAKA

Gen Seti Zenginleştirme Aracı Kullanılarak Bipolar Bozukluk için Gen Ekspresyonu Verisinin Protein Domain Analizi

Mehmet Kemal SAMUR, Osman SAKA

Dermatoloji Görüntülerinin Kalitesinin Objektif Ölçütlerle Değerlendirilmesi

            Filiz İŞLEYEN, Kemal H. GÜLKESEN, Anıl AKTAŞ SAMUR, Yılmaz K. YÜCE, Başak OGUZ

Birden Çok Genom Sekanslama Verisinin Analizine İlişkin Metodolojik Bir Uygulama: Bipolar Davranış Bozukluğunun Kalıtsal Temellerinin SNP ve Gen Seviyesinde İncelenmesi

Özgür TOSUN, Mehmet Kemal SAMUR, Uğur BİLGE

Çoklu DNA Hizalama Yazılımı DNmAlign

Cankut ÇUBUK, Alirıza ARIBAŞ, Oğuz DİCLE

Sağlık Bakımında Bilgi Yönetimi

            Oya Deniz BEYAN, Bahar TERCAN

Kaliteli Tıbbi Bakım İçin Sağlık Malzemeleri Tedarik Zincirinde Bilişim Teknolojilerine Dayalı Dönüşüm: Genel Bir Çerçeve Önerisi

            Timur BEYAN, Oya Deniz BEYAN

Application of SOM based clustering on aggregated epidemiological data based on Nomenclature of Units for Territorial Statistics (NUTS)

           Mehrdad A. MİZANİ, M. Oya ÇINAR, S. Can YÜCEBAŞ  

Mobil Klinik Bilgi Sistemlerinde Sağlık Profesyonelleri Açısından Gereksinimler

           Yusuf Evren AYKAÇ, Ergin SOYSAL

Asemptomatik Karotid Arter Stenozunun Veri Madenciliği Yöntemleriyle İncelenmesi 

          Selen BOZKURT, Ugur BİLGE, Sedat DURMAZ, Kemal Hakan GULKESEN, Saim YİLMAZ

Acil Servislerde Mortalite Tahmini İçin Veri Madenciliği Tekniklerinin Kullanılması  

          Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Rezan TAHTACI

Güvenli Görevdeş Sağlık Paylaşımı

          Sena Efsun CEBECİ, Alptekin KÜPÇÜ, Öznur ÖZKASAP

Çoklu-Temsilcili Web Servis Çatısına Dayalı Tıbbi Veri Kalitesinin Optimizasyonu 

          Sena CEBECİ

 

 

        Yazar Dizini için tıklayınız...