Giriş                                                             

 

Bölüm 1: Tam Metin Bildiriler

 

Hastalar İçin Bir Karar Destek Sistemi: Hangi Polikliniğe Gitmeliyim?

 Ozan Akçay, Oğuz Dicle

Sağlık Sektöründe Karar Destek Sistemi Olarak İş Zekâsı Uygulaması ve Model Önerisi

 Serkan Türkeli

Örnek Bir Hasta Bilgi Yönetim Sistemi

M. Oya Çınar, Beyza Kaymakoğlu, Elif Çakır, Remzi Doğanay

Farklı Karar Vericilere Göre Renal Arter Darlığı Tanısında Bedel-Etkinlik Analizi

            Emel Onur, Oğuz Dicle, Funda Sağlam

BT ve MR Görüntülerini 3 Boyutta Çakıştırarak ve Birlikte Kullanarak, Otomatik ve Yarı Otomatik Bölütleme Yöntemleri

        Geliştirilmesi ve Bu Yöntemlerin Kafa Modeli Oluşturma ve Yüz Mimik Kaslarının Bölütlenmesine Uygulanması

            Emre Şener, Erkan Mumcuoğlu, Emre Kale, Veysel Akgün

Klinik Veritabanlarında Etkin Veri Madenciliği Amacıyla Çoklu-ilişkisel Veri Madenciliği Yaklaşımı

Pınar Yıldırım, Erkan Mumcuoğlu, Mehmet R. Tolun, Mustafa N. Özmen, Mahmut Uludağ

Karar Ağacı Analizi ile Prostat Kanserinin Öngörülmesi

K. Hakan Gülkesen, İ. Türker Köksal, Sebahat Özdem, Osman Saka

Devlet Hastaneleri Web Sitelerinin Değerlendirilmesi

 Fatih Başak, Selçuk Başak, Kürşad Öztürk

Web Tabanlı Verilen Diyabet Eğitiminin Diyabetli Bireylerin Bakım Sonuçlarına Etkisi

 E. Ünsal, S. Kızılcı, O.D. Erses, C. Yalçın

Kişisel Beslenme Yönetiminde Web: Kullanılabilirlik Değerlendirmesi

            Selen Bozkurt, Neşe Zayim , K. Hakan Gülkesen, M. Kemal Samur , Nilgün Karaağaoğlu

Yoğun Bakımda Mobilite: Pilot Uygulama Sonrası Görüşler

Başak Oğuz, Deniz Özel, Neşe Zayim, Levent Döşemeci, Melike Cengiz, Osman Saka

Yoğun Bakımda Klinik Kılavuzlar: Bir Üniversite Hastanesindeki Hekimlerin Tercih ve Tutumları

 Deniz Özel, Uğur Bilge, Neşe Zayim, Melike Cengiz

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Ve Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumları

            Firdevs Erdemir, Arzu Akman, Arzu Ercan, Bilge Ertuğrul, Derya Sarıer, Melis Tuğlacı

Tıp Öğrencilerinin Eğitimde İnternet Kullanımı ve E-Öğrenmeye İlişkin Düşünceleri

Filiz İşleyen, Selen Bozkurt, Neşe Zayim

 

Bölüm 2: Özet Bildiriler

 

Hemşirelikte Klinik Karar Destek Sistemleri

Gülseren Kocaman

Karar Destek Sistemleri ve Hemşirelikteki Yeri

Arzu Akman, Ziyafet Hanoğlu, Firdevs Erdemir

Hemşirelikte Araştırma Eğitimi İçin İnternet Destekli Danışmanlık

Havva Arslan Yürümezoğlu, Gülseren Kocaman

Elektronik Ortamda Hemşirelik Bakım Planı

            Şeyda Özbıçakçı

Radyolojik Tetkik Seçiminde Klinisyenler İçin Bir Karar Destek Sistemi Örneği

Utku Şenol, Fatih Özbek, Uğur Bilge

Korpus Kallosum Bölütleme ve Karakterizasyonu

M. Kemal Samur, Uğur Bilge, Utku Şenol

Yapılandırılmamış Kulak Burun Boğaz Epikriz Notlarının Yapılandırılmış Formata Dönüştürülmesi

            Başak Oğuz, Uğur Bilge, M. Kemal Samur

Sağlıkta Dille İlgili İletişimi Geliştirmek için Tasarlanan bir e-Öğrenme Modülü (e-LANCOM)

            M. Kemal Alimoğlu, Uğur Bilge

Duyma Kaybının İyileştirilmesinde Frekans Kaydırma Methodunun Kullanılması

           Umut Arıöz, Kemal Arda

 

        Yazar Dizini için tıklayınız...