BİLDİRİ GÖNDERİMİ

2021 Bildiriler Kitabı
Bildiri Sunum Programı
Poster Bildiriler Listesi

EasyChair Bildiri Gönderim Sistemi

Bildiri gönderimi için lütfen aşağıda bağlantısı verilen EasyChair sistemini kullanarak kayıt olunuz. Sisteme girişin ardından, açılan sayfada açılan üst menüdeki “New Submission” linkini kullanarak bildiri gönderiminizi yapınız.

(https://easychair.org/conferences/?conf=turkmia2021)

Bildiri Çağrısı

Tıp Bilişimi Derneği olarak 13. Tıp Bilişimi Kongresini 24-27 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirme kararı almış bulunmaktayız. Ana teması “TELETIP” olarak belirlenen  kongremizde, Pandemide Bilişim, Sağlıkta 5G,  Sağlıkta Yapay Zeka, Sağlık Eğitiminde Bilişim, Sağlık Biliminde Girişimcilik, Halk Sağlığı Bilişimi, Bilişim Etiği ve Hukuku, Biyoinformatik, Sağlıkta Sanal Gerçeklik, Gerontoloji Bilişimi gibi konularda panel konferans ve bilimsel etkinlikler yer alacaktır.

Tıp Bilişimi Derneği 13. Tıp Bilişimi Kongresi (TurkMIA2021), Tıp Bilişimi ile ilgili hem teorik hem de ampirik araştırmaları sunma ve tartışma fırsatı sunmaktadır.  13. Tıp Bilişimi Derneği Kongresi (TurkMIA2021), araştırmacı ve uygulayıcıları, tıbbi bilişim alanındaki en son  yayınlanmamış akademik çalışmaları ile, tıp bilişimi alanında geliştirilmiş olan sistem ve uygulamaları da sunmaya davet ediyoruz. TurkMIA2021’in başlıca konuları, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, aşağıda listelenmiştir:

 • Sağlık alanında sanal ve arttırılmış gerçeklik
 • Tıbbi görüntüleme
 • Sağlık bilgi yönetim sistemleri
 • Karar destek sistemleri
 • Veri madenciliği
 • Teletıp
 • Gizlilik ve veri güvenliği
 • Giyilebilir teknolojiler ve uygulamaları
 • Veritabanları ve veri ambarları
 • Bilişsel bilişim
 • Affektif bilişim
 • Mobil teknolojiler ve uygulamalar
 • Sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kullanımı
 • Sağlık uygulamaları için mobil teknolojiler
 • Elektronik sağlık kayıtları ve standartları
 • Sağlık için yazılım sistemleri
 • Yaygın sağlık sistemleri ve hizmetleri
 • Veri görselleştirme
 • Makine öğrenmesi
 • Sağlık bilişimi için pratik tabanlı araştırma yöntemleri
 • İnsan-makine arayüzleri
 • Hemşirelik bilişimi
 • Evde sağlık uygulamaları
 • Sağlık bilimi metodolojilerinin tasarımı ve geliştirilmesi
 • e-Sağlık uygulamaları
 • Klinik olgularda sağlık bilişiminin uygulanması
 • Birlikte çalışabilirlik ve veri entegrasyonu
 • Sağlık alanında büyük veri

Bildiri Gönderimi

Gönderilen tüm bildiriler, Springer tarafından LNCS serisinde belirlenen formata uygun olarak hazırlanmalıdır.  Bildiri göndermek isteyenler için bazı yararlı bağlantılar aşağıda sunulmuştur:

Tüm başvurular Program Komitesi üyeleri tarafından değerlendirilecek ve kabul edilen bildiriler elektronik olarak basılacaktır.  Kongre resmi dilleri İngilizce ve Türkçe’dir. Ancak, Türkçe olarak yazılmış bildirilerin İngilizce başlık ve özet verilmelidir.

Bu alanda çalışan tüm araştırmacılarımızı aşağıdaki türden birinde katkı sunmaya davet ediyoruz:

Bildiri gönderimi için lütfen aşağıda bağlantısı verilen EasyChair sistemini kullanarak kayıt olunuz. Sisteme girişin ardından, açılan sayfada açılan üst menüdeki “New Submission” linkini kullanarak bildiri gönderiminizi yapınız.

Önemli tarihler

Bildiri gönderme son tarihi 8 Şubat 2021 22 Şubat 2021
Değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi01 Mart 2021  10 Mart 2021

Basıma hazır bildirilerin son gönderilme tarih

08 Mart 2021  19 Mart 2021
Kongre günleri

24 – 27 Mart 2021

Bildirilerle ilgili iletişim için :

 

📩 kongre2021@turkmia.net