DAVET

Sevgili Meslektaşlarım,

İçinden geçtiğimiz bu salgın dönemde önemi bir kez daha ortaya çıkan tıbbi bilişimdeki yeni gelişmeleri tartışmaya ve her yıl artan bir ilgiyle beklenen kongremizde bu yıl online olarak birlikte olmaya karar verdik.

13. Türk Tıp Bilişimi Kongresi 24-27 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Ana teması “TELETIP” olan kongremizde Pandemide Bilişim, Sağlıkta 5G, Sağlıkta Yapay Zeka, Sağlık Eğitiminde Bilişim, Sağlık Biliminde Girişimcilik, Halk Sağlığı Bilişimi, Bilişim Etiği ve Hukuku, Biyoinformatik, Sağlıkta Sanal Gerçeklik, Gerontoloji Bilişimi gibi konularda panel konferanslar ve bilimsel etkinlikler yer alacaktır.

Kongremizin temel motivasyonları şunlardır:

– Tıbbi bilişim, sağlık bilişimi, tıp ve biyoinformatik gibi farklı disiplinlerde çalışan akademisyenleri, araştırmacıları ve uygulayıcıları bir araya getirmek.

– Akademisyenleri ve teknoloji sektörü temsilcilerini aynı çatı altında barındıracak bir platform oluşturmak.

– Çağdaş bilişim ve biyoinformatik merkezli konularda ayrıntılı bir tartışma yapmak.

– Diğer ilgili disiplinlerden gelen araştırmacılarla  araştırma ağı kurma fırsatı sağlamak.

Kongreye bildiriler 8 Şubat 2021 tarihine kadar kongre web sitemizin Bildiri Gönderme linki ile gönderilebilir. Tıp Bilişimi Derneği Yönetim Kurulu olarak sizi bu önemli toplantıya davet etmekten büyük onur duyuyoruz. Katkılarınızla değer kazanacak kongremizde bir araya gelmeyi umuyoruz.

Prof. Dr. Oğuz Dicle , Tıbbi Bilişim Derneği Başkanı

 

Dear Colleagues,

During this pandemic period, we decided to discuss new developments in medical informatics, whose importance has emerged once again, and to organize our congress online this year, which is expected with increasing interest every year.

The 13th Turkish Medical Informatics Congress will be held online between 24-27 March 2021. Our congress, whose main theme is “TELEMEDICINE”, will include panel conferences and scientific activities on topics such as Pandemic Informatics, 5G in Health, Artificial Intelligence in Health, Knowledge in Health Education, Entrepreneurship in Health Science, Public Health Informatics, Information Ethics and Law, Bioinformatics, Virtual Reality in Health, Gerontology Informatics.

The main motivations of our congress are:

– To bring together academicians, researchers and practitioners working in different disciplines such as medical informatics, health informatics, medicine and bioinformatics.

– To create a platform to accommodate academicians and technology sector representatives under the same roof.

– To have a detailed discussion on contemporary informatics and bioinformatics-centric topics.

– Providing the opportunity to provide network networking with researchers from other relevant disciplines.

Papers to the congress can be submitted to the congress until January 30, 2021 with the related link at our congress website.

On behalf of Board of Directors of the Medical Informatics Association, we are very honored to invite you to this important meeting.  We hope to come together at our congress, which will be valued by your contributions.

Prof. Dr. Oguz Dicle, President of Medical Informatics Association