Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Çağrısı

Tıp Bilişimi Derneğinin Saygıdeğer Üyeleri,

Dernek yönetim kurulumuz, pandemi koşulları nedeniyle ertelenen olağan genel kurul toplantımızın, 20 Kasım 2021 Cumartesi günü Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Radyoloji Anabilim Dalı 1 nolu Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılmasını kararlaştırmıştır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul toplantımız, 27 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 14:00‘de, yine aynı salonda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Genel Kurulumuza tüm üyelerimiz davetlidir.

Saygılarımla.

Prof.Dr.Oğuz Dicle
Tıp Bilişimi Derneği Başkanı

Gündem:

 1. Saygı duruşu istiklal marşı
 2. Açılış konuşması
 3. Divan Başkanlığı seçimi
 4. Gelir gider durumu ve faaliyet raporunu okunması
 5. Denetim kurulu raporunu okunması
 6. Yönetim Kurulunun ibrası
 7. Denetim Kurulunu İbrası
 8. Tahmini bütçe ve yeni dönem aidatının belirlenmesi
 9. Yeni yönetim ve dernek organlarının seçilmesi
 10. Görüş ve öneriler
 11. Kapanış