Amaç

Dernek, 1999 yılında Ankara’da, bir grup hekim tarafından kurulmuştur. Derneğin kuruluş amaçları, aşağıda belirtilmiştir; Devlet, sivil toplum kuruluşları ve ticari kurumların sağlık bilişimi ve tıp bilişimi ile ilgili etkinlikleri konusunda bilgi toplamak, bu bilgileri erişilebilir hale getirmek. Sağlık bilişimi ve tıp bilişimi ile ilgili tüm profesyonellerin çağdaş bilgi ve beceri düzeyine ulaşmasını teşvik etmek, profesyonellerin iletişimi ve bilgi paylaşımı için zemin hazırlamak, multidisipliner çalışmaları teşvik etmek Türkiye’de sağlık bilişimi ve tıp bilişimi alanındaki sorunları saptamak, bu sorunlar çözüm önermek, projelerin hayata geçirilmesi için diğer kurumlarla işbirliği yapmak Sağlık hizmeti veren ve alan tarafların sağlık bilişimi ve tıp bilişimi hakkındaki bilgisini geliştirmek, kamuoyunu şekillendirmek amacıyla toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak. Karar veren ve yöneten pozisyondaki kişi ve kurumları tıp bilişimi ile ilgili konularda bilgilendirmek, bu kişilerin konuya hassasiyet göstermesini sağlamak ve harekete geçirmek.

Adres

Bayraktar Mahallesi
Bayraklı Sokak No: 39/2
06670 Büyükesat
Ankara

Telefon

+90 (312) 467 26 12

Harita

copyright 2019 © Tıp Bilişimi Derneği