Yönetim Kurulu
Oğuz Dicle
Başkan

Dokuz Eylül Üniversitesi
Radyoloji Bölümü


oguz.dicle@deu.edu.tr
Utku Şenol
Başkan Yardımcı

Akdeniz Üniversitesi
Radyoloji Bölümü


utku.senol@akdeniz.edu.tr
Mustafa Özmen
Sekreter

Hacettepe Üniversitesi
Radyoloji Bölümü


-
Neşe Zayim
Sayman

Akdeniz Üniversitesi
Tıp Bilişimi Bölümü


-
Yeşim Aydın Son
Üye

Ortadoğu Teknik Üniversitesi
İnformatik Enstitüsü


-
Adil Alpkoçak
Üye

Dokuz Eylül Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü


alpkocak@deu.edu.tr
Gökhan Karakülah
Üye

İzmir Uluslararası Biyotıp Ve Genom Enstitüsü
Genom Bilimleri Ve Moleküler Biyoteknoloji


gokhan.karakulah@deu.edu.tr

Üyesi olunan uluslararası kuruluşlar

Adres

Bayraktar Mahallesi
Bayraklı Sokak No: 39/2
06670 Büyükesat
Ankara

Telefon

+90 (312) 467 26 12

Harita

copyright 2019 © Tıp Bilişimi Derneği