06 Kasım 2023

GENEL KURUL ÇAĞRISI

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının, 27/11/2023 tarihinde, saat 20:00’de salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 04/12/2023 tarihinde ve aynı saatte belirtilen gündemle aşağıdaki verilen bağlantı adresinde çevrimiçi olarak yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin dernek internet sayfasından üyelere duyurulmasına yönetim kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 Prof.Dr. Adil ALPKOÇAK

Tıp Bilişimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

Gündem:

  1. Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
  2. Başkanın açılış konuşması
  3. Divan heyetinin seçilmesi
  4. Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
  5. Yönetim Kurulunun İbrası
  6. Dernek Organlarının Seçilmesi
  7. Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
  8. Kapanış

 

e-Genel Kurul bağlantı adresi:

https://stk.pirameet.com.tr/tlogin

(Toplantı saatinden yarım saat önce etkin hale gelecektir.)