DAVET

Sevgili Meslektaşlarım, 

15. Tıp Bilişimi Kongresi 30-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Ana teması Sağlıkta Geniş Dil Modelleri olarak belirlenen
kongremizde, ayrıca Yapay Zeka ve Dijital Sağlıkta Etik Kurallar, Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları, Tıbbi Görüntüleme, Biyoinformatik, Tıp Bilişimi Eğitimi gibi güncel ve önemli başlıklarda, konunun uzmanlarının katılımlarıyla panel,
konferans ve bilimsel bildirilerin sunumları yer alacaktır. Kongremizde ayrıca, katılımcılarımızın tıp bilişiminin en güncel konularında da pratik eğitimler alabilecekleri toplantılar düzenlenecektir.

Kongremizin temel motivasyonları şunlardır:

  • Tıp bilişimi alanında çalışan akademisyenleri, araştırmacıları ve uygulayıcıları bir araya getirmek,
  • Akademisyenleri ve teknoloji sektörü temsilcilerini aynı çatı altında barındıracak bir platform oluşturmak,
  • Sektörün geleceği ile ilgili tartışma ve işbirliği ortamı olmak,
  • Diğer ilgili disiplinlerden gelen araştırmacılarla araştırma ağı kurma fırsatı sağlamak.
  • Tıp Bilişimi Derneği’nin bu yıl kongreyi üniversite eğitimi bağlamında Karadeniz’in merkezinde yer alan Trabzon’da düzenleme kararı, başta sağlıkta yapay zeka olmak üzere Tıp Bilişimi Derneği’nin bilimsel çalışma alanlarının yaygın
    etkisini Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerine yaymak amacıyla özellikle Trabzon seçilmiştir.
  • Karadeniz’in eşsiz doğasının bu bilimsel etkinliğin kalıcılığında önemli bir rol oynayacağı beklenmektedir.

Bildiriler 17 Mayıs 2024  tarihine kadar kongre web sitemizin 
Bildiri Gönderimi
 bölümünden gönderilebilir. 

Tıp Bilişimi Derneği Yönetim Kurulu olarak sizi bu önemli toplantıya davet etmekten büyük onur duyuyoruz. Katkılarınızla değer kazanacak kongremizde bir araya gelmeyi umuyoruz.

Prof. Dr. Kemal TURHAN
Tıp Bilişimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Dear colleagues,

The 15th Medical Informatics Congress will be held between 30-31 May 2024. Our congress, whose main theme is “Large Language Model in Healthcare“, will include many activities such as panels, conferences and workshops on hot topics
such as Metaverse at Healthcare , Artificial Intelligence in Health and Knowledge in Health Education.

The main motivations of our congress are:

-To bring together academicians, researchers and practitioners working in the era of medical informatics

-To establish a platform to accommodate both academicians and technology sector representatives under the same roof.

-To have a detailed discussion on contemporary topics of medical informatics

-To provide an opportunity for networking with researchers from other relevant disciplines.

-This year, the decision of the Medical Informatics Association to organise the congress in Trabzon, which is located in the centre of the Black Sea in the context of university education, has been chosen especially Trabzon in order
to spread the widespread impact of the scientific study areas of the Medical Informatics Association, especially artificial intelligence in health, to all geographical regions of Turkey.

-It is expected that the unique nature of the Black Sea will play an important role in the permanence of this scientific activity.

Papers to the congress can be submitted to the congress until 17 May 2024 through the  
Link
  at our congress website.

On behalf of the Board of Medical Informatics Association, we are very honored to invite you to this important meeting. We hope to come together at our congress, which will be valued by your contributions.

Prof. Dr. Kemal TURHAN

President of Medical Informatics Association

ANA SPONSOR

Diğer Sponsorlarımız

cropped-TUBITAK_logo.svg.png