EasyChair Bildiri Gönderim Sistemi

Bildiri gönderimi için lütfen aşağıda bağlantısı verilen EasyChair sistemini kullanarak kayıt olunuz. Sisteme girişin ardından, açılan sayfada açılan üst menüdeki “New Submission” linkini kullanarak bildiri gönderiminizi yapınız.

(https://easychair.org/conferences/?conf=turkmia2019)

Bildiri Çağrısı

Tıp Bilişimi Derneği olarak 12. Tıp Bilişimi Kongresini 15-16 Kasım 2019 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirme kararı almış bulunmaktayız. Ana teması “Tıpta Sanal Gerçekçilik” olarak belirlenen kongremizde, Sağlıkta sanal ve arttırılmış gerçekçilik, makine Öğrenmesi, sağlıkta yapay zeka, robotik cerrahi, büyük veri analizi, Biyoinformatik , Veri Güvenliği ve Hemşirelik Bilişimi gibi konularda panel konferans ve bilimsel etkinlikler yer alacaktır.

Türk Tıp Bilişimi Derneği 12nci Kongresi (TurkMIA2019), Tıp Bilişimi ile ilgili hem teorik hem de ampirik araştırmaları sunma ve tartışma fırsatı sunmaktadır.  12. Tıp Bilişimi Derneği Kongresi (TurkMIA2019), araştırmacı ve uygulayıcıları, tıbbi bilişim alanındaki en son  yayınlanmamış akademik çalışmaları ile, tıp bilişimi alanında geliştirilmiş olan sistem ve uygulamaları da sunmaya davet ediyoruz. TurkMIA2019’in başlıca konuları, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, aşağıda listelenmiştir:

 • Sağlık alanında sanal ve arttırılmış gerçeklik
 • Tıbbi görüntüleme
 • Sağlık bilgi yönetim sistemleri
 • Karar destek sistemleri
 • Veri madenciliği
 • Teletıp
 • Gizlilik ve veri güvenliği
 • Giyilebilir teknolojiler ve uygulamaları
 • Veritabanları ve veri ambarları
 • Bilişsel bilişim
 • Affektif bilişim
 • Mobil teknolojiler ve uygulamalar 
 • Sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kullanımı
 • Sağlık uygulamaları için mobil teknolojiler
 • Elektronik sağlık kayıtları ve standartları
 • Sağlık için yazılım sistemleri
 • Yaygın sağlık sistemleri ve hizmetleri
 • Veri görselleştirme
 • Makine öğrenmesi 
 • Sağlık bilişimi için pratik tabanlı araştırma yöntemleri
 • İnsan-makine arayüzleri
 • Hemşirelik bilişimi
 • Evde sağlık uygulamaları 
 • Sağlık bilimi metodolojilerinin tasarımı ve geliştirilmesi
 • e-Sağlık uygulamaları
 • Klinik olgularda sağlık bilişiminin uygulanması
 • Birlikte çalışabilirlik ve veri entegrasyonu
 • Sağlık alanında büyük veri
Bildiri Gönderimi

Gönderilen tüm bildiriler, Springer tarafından LNCS serisinde belirlenen formata uygun olarak hazırlanmalıdır.  Bildiri göndermek isteyenler için bazı yararlı bağlantılar aşağıda sunulmuştur:

Tüm başvurular Program Komitesi üyeleri tarafından değerlendirilecek ve kabul edilen bildiriler elektronik olarak basılacaktır.  Kongre resmi dilleri İngilizce ve Türkçe’dir. Ancak, Türkçe olarak yazılmış bildirilerin İngilizce başlık ve özet verilmelidir.
Bu alanda çalışan tüm araştırmacılarımızı aşağıdaki türden birinde katkı sunmaya davet ediyoruz:

EasyChair Bildiri Gönderim Sistemi

Bildiri gönderimi için lütfen aşağıda bağlantısı verilen EasyChair sistemini kullanarak kayıt olunuz. Sisteme girişin ardından, açılan sayfada açılan üst menüdeki “New Submission” linkini kullanarak bildiri gönderiminizi yapınız.

(https://easychair.org/conferences/?conf=turkmia2019)

Önemli tarihler
Bildiri gönderme son tarihi 01 Eylül 2019 13 Ekim 2019
Değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi 21 Ekim 2019 
Basıma hazır bildirilerin
son gönderilme tarih
01 Kasım 2019 
Kongre günleri  15-16 Kasım 2019

Bildirilerle ilgili iletişim için

kongre2019@turkmia.net