tıp bilişimi ‘05

2. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi

Medical Informatics ’05 Turkey

BİLDİRİLER/PROCEEDINGS

    

Önsöz

Bildiriler