Bölüm 1: Davetli Konuşmalar

 

The Challenges of concrete National eHealth Strategies: the case of Turkey                      

Salah Mandil

Minimal Data Sets in Primary Health Care and Electronic Family Data Carrier                 

Izet Masic

Sağlık Sektöründe Açık Kaynak Kodlu Yazılım                                                                

Ergin Soysal

Lisansüstü Öğrenci Açısından Tıp Bilişimi Eğitimi                                                            

Güney Gürsel

 

Bölüm 2: Tam Metin Bildiriler

 

Sağlık Hizmetlerinde Kaynakların Doğru Kullanımında Bilgisayar Benzetim

Yönteminin Kullanılması: Bir Poliklinik Çalışması                                                             

Kaya Kuru, Hüsamettin Gül,  Güney Gürsel,  Kemal Arda,

 Erkan Mumcuoğlu, Nazife Baykal

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nda Etmen Temelli Simülasyon                                

Uğur Bilge, Osman Saka

MATDS: Mobil Astım Takip ve Değerlendirme Sistemi                                                   

Yılmaz Kemal Yüce, Uğur Bilge, Osman Saka

Distance Learning as Modern Method of Medical Education                                           

Zlatan Masic, Ahmed Novo, Izet Masic, Mensura Kudumovic,

Almir Dzananovic, Selim Toromanovic

Tıp Eğitiminde Öğretim Teknolojileri Kullanımı                                                                

Neşe Zayim, Soner Yıldırım, Osman Saka

Biyoistatistik Eğitiminde Kullanılmak Üzere Geliştirilmiş Web Tabanlı Uygulama

Özgür Tosun, Uğur Bilge, Mehmet Yardımsever, Osman Saka

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Elektronik Hasta Kayıtlarının Kullanılması

Beyza Kaymakoğlu, Korkut Ersoy

Sağlık Kurumlarında Üretilen Verilerde Ortaya Çıkan Yanlılık ve Değişkenlik    

Selen Bozkurt, Osman Saka, Özgür Tosun

İnternette Sağlık Hizmetleri; İnteraktif Sanal Sağlık Danışmanlığı Programı         

Aykut Aktaş

Ülkemiz Sağlık Hizmetlerinde Değişim ve Hastanelerde Bilgi

Teknolojisinin Kullanımı                                                                                   

Ümit Şahin, Muharrem Sarıkaya, Mustafa Cömert

Tıp Bilişiminde Teknolojik Değişim Yönetimi: İnsan ve Organizasyona

İlişkin Konular                                                                                                 

Neşe Zayim

Hemşirelerin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumu ve

Hemşirelikte Bilgisayar Kullanımının Değerine İlişkin Görüşleri                           

Firdevs Erdemir, Ziyafet Hanoğlu, Arzu Akman

Sağlıkta e-İhale ile Malzeme Tedariği Uygulaması                                              

Özgür Altunsöğüt, Erdem Uçar, Ali Kocailik

Sağlık Sisteminin Sorunları ve Bilgi Teknolojileri                                                 

Harun Kırılmaz

“.Net” Tabanlı Hastane Yazılımının Türkiye’deki İlk Uygulaması:

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deneyimi               

Kemal Memişoğlu, Ongun Demirler, Kaya Sarıbeyoğlu, Ümit Akkuş,

Tevfik Kesemen, Selçuk Kumbasar, Eyüp Demir, Cem Cemal Alp

Sağlık Alanında Web Servisleri ve Bir Uygulama                                                

Kemal Turhan, Yalçın Şenel, Serbülent Ünsal

Laboratuar Bilgi Sistemi (LBS) Uygulaması: Benimseme ve

Kullanıcı Memnuniyeti                                                                                        

Esra Sümen, Neşe Zayim, Osman Saka

Hastanelerde Bilgi Sistemlerinin Kalite ve Verimlilik Üzerine Etkisi;

ZKÜ Hastanesi Tam Entegre Bilgi Yönetim Sistemi Örneği                                  

Ümit Şahin, Muharrem Sarıkaya, Aykut Barut, İshak Özel Tekin,

Metin Gürsürer, Hakan  Kısakürek, Mustafa Cömert

ICD 10  Tanı Kodlama Uygulamasına Geçiş Süreci; Kamu Hastanesi Deneyimi   

Nihal Dizdar, Münevver Koçer, Barış Konaçoğlu

Pseudo-Polihiyerarşik Tekrar Kullanılabilir UHS-10 Seçicisi                                

Atilla Özgür, Ayhan Serkan Şık, Ergin Soysal, Fahri Salih Kocabaş, Selami Baltacı

Yeni Bir Sağlık Standardı: Bakım Kaydının Sürekliliği                                           

L. Efe Akman, Timur Beyan, Oya Deniz Koçgil, Mehrdad A. Mizani

Sağlık Sektörü’nde Zeki İstemci Çözümleri                                                          

Atilla Özgür, Gökmen Bulut

Elektronik Reçetenin Avantajları, Kullanımında Karşılaşılabilecek Sorunlar ve       

Giderilme Yöntemleri

Hüsamettin Gül, Kaya Kuru, Güney Gürsel, Özkan Yıldız

Türkçe Web Sitelerinde Sunulan Sağlık Bilgisinin Anlaşılırlığı                                 

Filiz İşleyen, Kemal Hakan Gülkesen, Neşe Zayim

Patoloji Tanılarında Yazım Varyasyonları ve Hatalar                                             

K. Hakan Gülkesen, Ahmet Erdem, Beyza Kaymakoğlu, Umut Arıöz,

Pınar Yıldırım, Osman Saka

PACS (Picture Archiving and Communications System) Analizi                            

Pınar Yıldırım, Umut Arıöz

 

Bölüm 2: Özet Bildiriler

 

Microsoft Access’te Bir Sağlık Kaydı Denemesi                                                  

Zekeriya AKTÜRK, Nezih Dağdeviren

Hemşirelik Bilişimi  ve Hemşirelik Sınıflama Sistemleri: Gelişmeler ve Sorunlar       

Firdevs Erdemir, Lale Algıer

Klinik Belge Mimarisi (KBM, Clinical Document Architecture)                             

Umut Arıöz, Pınar Yıldırım, Beyza Kaymakoğlu, Ahmet Erdem

Patoloji ve Bilişim                                                                                                

Mehmet Akif Çiftçioğlu, Kemal Hakan Gülkesen

Tıp Alanında Simülasyon Uygulamaları                                                                 

Ahmet Erdem, Umut Arıöz, Arzu Yazal Erdem, Beyza Kaymakoğlu

Dönüşen Sağlıkta Kartal’daki Bilgi İşlem Uygulamaları                                         

Mustafa Tekçe, Nihal Dizdar, Ercan Özçelik, Gündüz Aydın,

Tandoğan Alpaslan, Selami Albayrak

Hastane Kayıt Programının Erken Sonuçları                                                         

Ahmet Haki Türkdemir, Vecihi Murat Kutlay, Gökhan Girgin, Altuğ Aysun